Föremål

Commentarii graeci Demosthenes. Grekiskt manuskript

Band med pergament på rygg och hörn och marmorerat papper i rött, blått och gult på pärmarna. 1700-tal. Handskriften utgörs av 22 orationer av Demosthenes i följande ordning: 1-4, 6-10, 15, 16, 19, 24, 54, 20, 55, 27, 38, 41, 51, 48, 53. Pikturen och flera andra detaljer kring bokstäverna antyder att handskriften är från 1400-talet. Enligt notering på fp skänktes skriften till greve Carl Gustaf Bielke vid tiden han var landshövding i Gävle, 23 oktober 1739. Ryggtitel: Commentarii graeci Demosthenes Maskinskriven innehållsförteckning fäst vid frampärmens insida. Bilaga, brev från Nils F. Holm, anger att 1.arkivarie S. Söderlind har gjort förteckningen

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Material Pergament, Papper och kartong
Storlek Arkets vikning 4:o
Teknik halvfranskt, Marmorerat
Datering 1700 – 1799 (1700-tal)
Tillverkare Demosthenes (Författare)
Föremålsnummer 110215_SKOBOK