Upphov: de Vriendt "Floris", Frans, Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Mytologiskt måleri. Pomona

MÅLERI. Pomona var trädgårdarnas och de mognande frukternas vackra beskyddarinna. Hon var dygdig och motstod uppvaktning från satyrer, likt den vi ser i Floris målnng. Till sist förfördes hon av guden Vertumnus som utan framgång hade närmat sig henne i olika skepnader av gamla kvinnor. När detta misslyckades visade han sig, som sitt rätta jag, en ungdomlig gud, och hon besegrades. Två huvudstudier, "Bröstbild av en satyr", Cannero, och "Bröstbild av en kvinna", Prag, kan enligt Zuntz ses som förstudier till denna målning. Van de Velde påpekar dock att kompositionen av kvinnofiguren är en annan. Han ställer sig därför avvisande till en sådan slutsats. Figurerna är enligt denne egenhändiga arbeten av Frans Floris, medan stillebenet sannolikt är ett verkstadsarbete. Målningen kan dateras till 1564-1565. Den förekommer i flera kopior. -*- Pomona was a beautiful protectress of gardens, orchards and ripening fruits. She was virtuous and resisted the overtures of satyrs like the one shown by Floris. Eventually she was seduced by the god Vertumnus who, having wooed her unsuccessfully in many guises, assumed that of an old woman. When that failed he showed himself to her in his own shape as a youthful god and the was conquered. Two head studies, "Head and Shoulders of a Satyr", Cannero, and "Head and Shoulders of a Woman", Prague, can, according to Zuntz, be seen as preparatory studies for this painting. Van de Velde, however, points out that the female figure is differently composed and therefore rejects any such conclusion. He maintains that the figures are the independent work of Frans Floris, whereas the still-life is probably a workshop product. The painting can be dated to 1564-1565. It occurs in several copies.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
 • Mytologiskt måleri
 • Målning
Kategori
 • Religiöst, mytologiskt och allegoriskt måleri
 • 32. XXXII Tavlor
Material
Duk
Storlek
 • Höjd 115.5 cm
 • Bredd 134 cm
Teknik
Oljemåleri
Datering
1564 – 1565

1564-1565

Tillverkningsplats
Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
Signatur/Påskrift: FF. IV . (på fotstället till höger)
Föremålsnummer
XXXII:B.157._HWY
Litteratur
 • Hallwylska målerisamlingen : The Hallwyl Collection of Paintings. [Anm. kat. red. Eva Helena Cassel Phil...]; [fotografier: Göran Smidt & Samuel Uhrdin]] Ref.ex. 2:2 plac. i “guideskåpet” : [ex. 1:2 IE], 1997
 • "Die Rudolphinische Kunst und Raritätskammer in Prag", Mitteilungen der Zentral-Kommision für Baudenk-male, XII, 1867, katalog: XII
 • "Das Inventar der Prager Schatz- und Kunstkammer von 6 Dezember 1621", Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Keiserhauses, XXV, 1905
 • Frans Floris. Ein Beitrag zur Geschichte der neiderländischen Kunst im XVI. Jahrhundert, 1929
 • La Peinture flamande au siècle de Bosch et Bruegel, 1962
Tillhörande texter
Datum
1930