Föremål

Engelskt och svenskt lexikon

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Engelskt och svenskt lexikon
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1806
Föremålsnummer LXIII:II:F.03._HWY