Föremål

Galerie alter Meister

Geheimrat Joh. Stumpf, Berlin. Katalog 1805 mit 66 Lichtdrucktafeln. Versteigerung: Dienstag, den 7. Mai 1918. Berlin, Rudolph Lepke's Kunst-Auctions-Haus. 55 s. 66 pl. 1 vol. 4:0. Band (halvt tyg-). Originalpärm

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1918
Tillverkningsplats
Tillverkare Stumpf, Johannes (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.h.b.33._HWY