Föremål

Kommendörskors, Vasaorden, Sverige, m: 1860.

Vitemaljerat malteserkors av guld, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna öppna kronor av guld och vit emalj. Medaljong med i mitten guldvase, däromkring oval, rödemaljerad guldring med guldtext: "GUSTAF. DEN. III. INST. MDCCLXXII". Mellan den övre korsarmens spetsar ett genombrutet bladverk av guld, däri fäst med scharner en kunglig krona av guld samt vit, röd och grön emalj. Igenom äpplet draget en guldring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kommendörskors
Kategori Ordenstecken
Storlek Höjd 80 mm, Bredd 54 mm, Vikt 22 g
Antal 1
Datering 1860 (1860 cirka)
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Ägare: Kungl. Maj:ts Orden KMO
Föremålsnummer 1780_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:159