Föremål

Malvafärgade skor i siden med slejf

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Skor
Kategori Skor, 23. XXIII Barnen von Hallwyls kläder m. m.
Datering 1910 – 1919 (1910-tal)
Föremålsnummer S.XXIII:V:J.06._HWY