Föremål

Ask

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hattask
Kategori Hattaskar
Antal 1
Tidigare ägare
Föremålsnummer 10955_LRK
Andra nummer Nr 1867: 58:4:h
Relaterat föremål