Föremål

Leeven en Bedrijf Van sin hoogheyt Willem Hendrik De Derde, prince van Orangien, en Nassau... Door een Liefhebber der Historien . MEt schoone korpere Platen verciert. l'Amsterdam, by Jan Claesz. ten Hoorn, Boeck-verkooper...1675.

Pärm av marmorerat papper med hörn och rygg av pergament. Rödstänkt snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1675, 1700 (1675; 1700 (bandets tillverkning); 1675 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare ten Hoorn, Jan Claesz (Förläggare), William II kung av England (Författare)
Föremålsnummer 109051_SKOBOK