Föremål

Balanskniv

RULLKNIV (balans-) Av stål, med trähandtag. Bestående av tre parallellt ställda bågformiga blad, varje med skarp egg och slät tjock bak; bladen sammanhållna vid varandra av en genom dessa gående grov nit med fyrsidigt huvud på vartdera sidobladets utsida; på mellersta bladet vid vardera änden ett från baken snett uppstående handtag av vitbok, svarvat och päronformigt, nedtill en utstående stav samt nedanför denna en kort insvängd del, skodd med en mässingsring; handtagen fästa vartdera på en från bladets bak utgående tånge. Längd: 35,5 cm.; bredd: 9,1 cm. Handtag, längd: 10,5 cm. Svensk tillverkning; smidesfirma C. M. FALL. Inköpt av Wilhelmina von Hallwyl i Maj 1904, hos en handlande i Stockholm.

Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Rullkniv
Kategori
  • Köksredskap
  • 03. III Kökets och vinkällarens inventarier
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Bredd 9.1 cm
  • Längd 10.5 cm (handtag)
  • Längd 35.5 cm
Datering
1904

1904 troligen

Tillverkningsplats
Föremålsnummer
III:I:C.ii.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
RULLKNIF (balans-).
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1938
Text
Af stål, med trähandtag. Bestående af tre parallellt ställda bågformiga blad, hvarje med skarp egg och slät tjock bak; bladen sammanhållna vid hvarandra af en genom dessa gående grof nit med fyrsidigt hufvud å hvartdera sidobladets utsida; å mellersta bladet vid hvardera ändan ett från baken snedt uppstående handtag af hvitbok, svarfvadt och päronformigt, nedtill en utstående staf samt nedanför denna en kort insvängd del, skodd med en mässingsring; handtagen fästa hvartdera på en från bladets bak utgående tånge. Å ena sidobladets utsida stämpel: C.M.FALL ESKILSTUNA Längd: 35.5 cm.; bredd: 9.1 cm. Handtag, längd: 10.5 cm. Svensk tillverkning, Eskilstuna; smidesfirma C. M. Fall; firman fanns åtminstone 1893— 1911; den 17 December 1909 inträdde Lars Viktor Fall som delägare i den af Carl Melker Fall under firma C. M. Fall idkade fabriks- och handelsrörelsen, hvilken därefter bedrefs under firma C. M. Fall & Son. Inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, Maj 1904 hos en handlande i Stockholm. Betald Maj 1904. Pris: Kr. 4: 50, se Hushållsbok.