Föremål

...Treurspeelen. Begreepen in twee deelen. t'Amsterdam, by Kornelis de Bruyn... op de hoek van Drik van Assensteeg, 1662.

Samlingsverk med tjugotre dramer publicerade 1661-1662 Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Blått snitt.

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1661 – 1662, 1600 (1661-1662; 1600 (bandets tillverkning); 1661-1662 (tryckår))
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Assensteeg, Drik van (Förläggare), Vondel, Joost van den (Författare), Bruyn, Kornelis de (Tryckare)
Föremålsnummer 109241_SKOBOK