Föremål

Descriptio Veromandvorvm. Govvernment de la Capelle [Ingår i Joan Blaeu, Atlas Maior, vol. 7. Amsterdam, 1662]

Två delkartor: a. [Descriptio Veromandvorvm. Auctore Ioanne Suthonio Gallice Vermandois.] b. [Govvernement de la Capelle par P. petit Bourbon.] [Amsterdami Apud Guiljelmum at Joannem Blaeu.] Först publicerad som del av Blaeus atlaser år 1631, enligt C. Koeman, Atlantes Neerlandici (Amsterdam, 1967), vol 1, karta nr 83.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1662
Tillverkningsplats Amsterdam
Tillverkare Blaeu, Joan (Utgivare), Janszoon Blaeu, Willem (Deltagare)
Föremålsnummer 110786_SKOBOK