Föremål

Bucolica P. Virgilij maronis cu[m] verboru[m] co[n]textu et fabulaz enarratione... sub leuame[n] p. Herma[n]u[m] Torre[n]tinu[m] triutali stylo familiarit' discussa... (Kolofon:) ...Colonie Domo Que[n]tel. exp[re]ssoru[m] anno MDVIII ad medicu[m] sextilis.

Band av pergamentmanuskript. Pärmfyllnad: papp. Blått snitt. Kolofon finns

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1508, 1500 (1508; 1500 (bandets tillverkning); 1508 (tryckår))
Tillverkningsplats Köln
Tillverkare Quentel (Tryckare), Torretinus, Hermann (Utgivare), Virgilius, Maro (Författare)
Föremålsnummer 109096_SKOBOK