Föremål

...Bucolica. Ioachimi Camerarii... explicatio. H. Eobani Hessi indicationes & interpretationes Iocorum Theocriti, Ioannis Stvrmii in priores tres eclogas commentariolus... (Kolofon:) Argentorati excudebat Blasius Fabricius...

Obundet band. Kolofon finns

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Tillverkningsplats Strasbourg
Tillverkare Vergilius (Författare), Fabricius, Blasius (Tryckare)
Föremålsnummer 108854_SKOBOK