Föremål

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Greve W. von Hallwyl, Hyresgäst: Grosshandlare G.P. Braathen. Nr 24 A Gref Thuregatan. I stall för fem hästar, en vagnbod m.m. Stockholm den 19 April 1910. 1.7.1910-1.10.1911. Bilagor: Brev från Fastighetsbolaget Riddaren 3 Maj 1910. Grosshandlare G. P. Braathens visitkort. Tryckta blanketter för hyreskontrakt och inteckningsprotokoll, ifyllda med bläck.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Stall m.m., Hyreskontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.O.b.b.10._HWY