Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Överstinnan Boy

Elva visitkort från överstinna Thekla Boy f. Milow. Första kortet daterat 1916, vikt i vänstra sidan. Andra kortet daterat 1917, vikt i vänstra sidan. Tredje kortet daterat 1918, vikt i högra sidan. Fjärde kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919 vikt i högra sidan. Sjunde kortet daterat 1921, sorgkant. Åttonde kortet daterat 1922. Nionde kortet daterat 1923. Tionde kortet daterat 1924. Elfte kortet daterat 1927, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1927

1916 - 1927

Tidigare ägare Boy f. Milow, Thekla
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.126._HWY