Föremål

Stans av stål för prägling av livréknapp, svagt konisk.

För kupig knapp med brahevapnet, diameter 15 mm. Stämplar : "C.C. SPORRONG & Co STOCKHOLM". På sidan: 18 16.8 99 A 928". Under botten: "No 9".

Storlek
  • 46
  • 42
Antal 1
Datering 1899
Föremålsnummer 3325_SKO