Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Konung Gustav V:s olympiska medalj, silver, 8:e storleken.

Åtsida: Gustav V, halsbild, profil vänster, signatur vid nederkanten: "A.LINDBERG", omskrift: "GUSTAF.V.SVERIGES.KONUNG". Frånsida, text: "FEMTE // OLYMPIADEN // STOCKHOLM 1912", därunder korslagda palm- och lagerkvistar mellan tre kronor. Krönt med kunglig krona av silver, igenom äpplet draget spiralformig bandring. Bandet har nr 30351.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Minnesmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Höjd 52 mm, Diameter 32 mm, Vikt 16 mm
Antal 1
Tillverkare Lindberg, Adolf Johan (Tillverkare)
Avbildad Gustaf V av Sverige
Inskription Dekor: Gustav V halsbild profil v, Dekor: krona, kunglig, Dekor: kronor, 3, Dekor: palmkvistar, korslagda, Dekor: lagerkvistar, korslagda
Föremålsnummer 653_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 24:226