Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Envoye Herman Lagercrantz och fru Lagercrantz.

Tolv visitkort från Envoye Herman Lagercrantz och fru Lagercrantz. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Tredje kortet daterat 10.06.1915 med grönt band. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Fjärde kortet daterat 1915, vikt i vänstra sidan. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Femte kortet daterat 1916, vikt i vänstra sidan. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i nedre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Åttonde kortet daterat1919, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Tionde kortet daterat 1919 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Elfte kortet daterat 1919. Tolfte kortet daterat 26.01.1919, vikt i högra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1919 (1915 - 1919)
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.510._HWY