Upphov: Fernstål, Charlotte, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Eldstål

Museum
Historiska museet
Föremålsbenämning
Eldstål
Material
Järn
Antal
1
Datering
400 – 1100
Tidsperiod
Yngre järnålder
Föremålsnummer
971326_HST
Andra nummer
FID: 971326
Fyndplats