Föremål

Kopior, Fakturor, Marknadsberättelser, Rapporter

1896:7 C-R - Kopior av järn och träfakturor - Marknadsberättelser - Rapporter från: Gruvorna Brädgården

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Företagsräkenskaper
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1896
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.213._HWY