Föremål

Förklaring öfver William Hogarth´s Sedemålningar, lithografierade af E- Vought. I fritt sammandrag bearbetad efter G.C. Lichtenberg

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1854
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Hogarth, William (Upphovsman), Thomson, N. H. (Tryckare), Vought, C.F. (Gravör)
Föremålsnummer 110455_SKOBOK