Föremål

Visitkort från Kapten och Fru Christerson

Fyra visitkort från Kapten Einar Christerson och Fru Christerson. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat1917, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1918, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet.

Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1917 – 1919

1917 - 1919

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.171._HWY