Föremål

Priskuranter, Protester, Protokoll

Affärshandlingar Supplement (Diverse) vol 9 R - Priskuranter S - Ö (ordnade efter företagsnamn) - Protester 1889, 1896, 1899 och 1904. - Protokoll Bolagsstämma med Voxna Elfs flottningsbolag 1872 - 1895 Utdrag ur bolagsstämma med Ljusne-Voxna Aktiebolag 1907

Museum Hallwylska museet
Datering 1872 – 1907

1872-1907

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.09._HWY