Föremål

Två broderade serafimerordens kraschaner.

På baksidan klistrat papper.

Storlek 100
Antal 2
Föremålsnummer 3369_SKO