Föremål

Kalk av silver, förgylld kupa med oförgylld holk med tre stenar, band och blomornamentik.

Gustaf Stafhell d.ä. Stockholm 1717 resp 1718 (kalk och paten) samt okänd skandinavisk smed omkring år 1700 (oblatask). Dekor av putti representerande Tro, Hopp och Kärlek. Balusterformat ben och sexpassformig fot, likaledes oförgyllda. På kupan braheska och bondeska alliansvapnet och inskriften: " Grefve Brahes Huus Kalk A:o 1771 W:r 33 och en halv lo". Förgylld paten med braheska och bondeska alliansvapnet och inskriften: "Hörer Till Gref Brahes Huus Kalk. 1717." Wäg:r 7 lo. Stämplar: St Erik i profil (SB 516) (ej i SS) GS (SB 524) på kalken årbokstav E, respektive på paten F.

Upphov: Lernestål, Erik, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Skoklosters slott
Föremålsbenämning
Kalk med paten
Kategori
Silver och nysilver
Material
  • Litiskt material
  • Silver
Storlek
  • Diameter 137 mm
  • Höjd 190 mm
Teknik
Förgyllning
Antal
2
Datering
  • 1717 – 1718
  • 1717 – 1718

1717-1718

Tillverkningsplats
Tillverkare
Stafhell d.ä., Gustaf (Tillverkare)
Tidigare ägare
Föremålsnummer
213_SKO