Föremål

Der Churfl: Sächs: Weitberuffenen Residentz und Haupt-Vestung Dresden Beschrieb: und Vorstellung... Nürnberg, in Verlegung Johann Hoffmanns... Gedruckt... bey Christian Sigismund Froberger...

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp. Böner, Alexander; Schollenberger, Johann Jacob; Sartorius, Johann Christoph; Troschel, Peter; GIS

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol.
Datering 1680, 1600 (1680; 1600 (bandets tillverkning); 1680 (tryckår))
Tillverkningsplats Nürnberg
Tillverkare Hoffmann, Johann (Förläggare), Böner, Johann Alexander (Gravör), Froberger, Christian Sigismund (Tryckare), Weck, Anton (Författare)
Föremålsnummer 108738_SKOBOK