Föremål

Kula av bly

Blykula ombunden med ståltråd, vid vilken en röd tyglapp är fäst. Enligt inv. 1867: "Blykula af hvilken General von Vegesack sårades vid Ferdinandshof i Preussen den 16 April 1807, då han i spetsen för en del af 4.e brigaden, ungefär 2000 man stark gjorde den franske marskalken Mortier med 12000 man ett kraftigt motstånd".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Kula
Kategori Ammunition
Material
  • Bly
  • Ståltråd
Storlek
  • Diameter 16 mm
  • Vikt 24 mm
Antal 1
Datering 1807
Tidigare ägare Vegesack, Ernst von
Föremålsnummer 1220_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3189:1
Historisk händelse Slaget vid Ferdinandshof
Relaterat föremål Samhör med: 32881_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 blykula, af hvilken General von Vegesack sårades vid Ferdinandshof i Preussen den 16 April 1807, då han i spetsen för en del af 4:de brigaden, uniefär 2000 man stark, gjorde franske marskalken Mortier med 12000 man ett kraftigt motstånd. en karta öfver Svenska Pommern och Rügen, hvilken General von Vegesack vid nyssnämna tillfälle bar på sig och som räddade hans lif - kartan är fläckig och bär märke efter kulan. Tid. inv. nr.: 3189 Sida i föreg.inv.: 66
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
3:o Enligt Rapport till Kgl. Krigs Collegium af den 30 Juni 1853. Gåfva af Majoren, Friherre Ernst von Vegesack
Text
Dess Faders, General Löjtnanten Friherre E von Vegesacks värja; fästet förgyldt, parerplåtens inre sida felas, klingan platt, öfre delen blåhärdad och med guld incrusteradt "Carl XIV Johan", deröfver Kongl. krona, och derofvan Svenska vapnet 3 kronor; å andra sidan är inristadt J. F. O., deröfver Furstelig krona, derofvan Norska vapnet; baljan af svart läder med förgyldt beslag och dobbsko. Den blykula, hvaraf General von Vegesack blifvit blesserad vid Ferdinandshof i Preussen den 16 April 1807, då han i spetsen för en del af sin brigad /4:de brigaden/ gjorde Franska Marskalken Mortier ett kraftigt motstånd. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 66