Föremål

Visitkort från Statsrådet Friherre Beck-Friis.

Fem visitkort från v. häradshövding friherre Johan Gabriel Beck-Friis, ledamot av riksdagens första kammare. Första kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Karlavägen 43. Vikt i övre högra hörnet, det står på ovanför namnet "Statsrådet". Andra kortet daterat 1916, adrerss (nedre högra hörnet) Karlavägen 43, vikt i övre högra hörnet, det står på ovanför namnet "Statsrådet". Tredje kortet är utan datum, adress (nedre högra hörnet) Karlavägen 43, vikt i övre högra hörnet, det står på ovanför namnet "Statsrådet". Fjärde kortet daterat 1917, adrerss (nedre vänstra hörnet) Karlavägen 43 och (nedre högra hörnet) Söderö, Hägerstad, vikt i övre högra hörnet. Det står ovanför namnet "öfverstrkammarjunkaren". Femte kortet daterat 1918, adress (nedre vänstra hörnet) Karlavägen 43 och (nedre högra hörnet) Söderö, Hägerstad, vikt i övre högra hörnet. Det står ovanför namnet "öfverstekammarjunkaren".

Datering 1916 – 1918

1916 - 1918

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.56._HWY