Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Statsrådet Friherre Beck-Friis.

Fem visitkort från v. häradshövding friherre Johan Gabriel Beck-Friis, ledamot av riksdagens första kammare. Första kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Karlavägen 43. Vikt i övre högra hörnet, det står på ovanför namnet "Statsrådet". Andra kortet daterat 1916, adrerss (nedre högra hörnet) Karlavägen 43, vikt i övre högra hörnet, det står på ovanför namnet "Statsrådet". Tredje kortet är utan datum, adress (nedre högra hörnet) Karlavägen 43, vikt i övre högra hörnet, det står på ovanför namnet "Statsrådet". Fjärde kortet daterat 1917, adrerss (nedre vänstra hörnet) Karlavägen 43 och (nedre högra hörnet) Söderö, Hägerstad, vikt i övre högra hörnet. Det står ovanför namnet "öfverstrkammarjunkaren". Femte kortet daterat 1918, adress (nedre vänstra hörnet) Karlavägen 43 och (nedre högra hörnet) Söderö, Hägerstad, vikt i övre högra hörnet. Det står ovanför namnet "öfverstekammarjunkaren".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1918 (1916 - 1918)
Tidigare ägare Ägare: Beck-Friis, Johan Gabriel
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.56._HWY