Föremål

Innocenceorden kors

Malteserkors av vitmetall med blanka kanter, punsat mittparti, kulor på spetsarna, mellan korsarmarna korta flammor. Medaljong med två ur moln till handslag framräckta händer samt däröver femuddig stjärna och E C, nertill två dödskallar, allt i låg relief. Frånsidan slät. Mellan den övre korsarmens spetsar ögla, däri fästbandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken kors
Kategori Ordenstecken
Material Vitmetall
Storlek Vikt 81 g (med band)
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Givare: Bernadotte f. Manville, Estelle, Ägare: Bernadotte af Wisborg, Folke
Inskription Dekor: dödskallar, 2, Dekor: händer framräckta ur moln, 2, Dekor: flammor, Dekor: stjärna, 5-uddig, Signatur/Påskrift: E C
Föremålsnummer 857_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 48:108:a