Föremål

Cirkulär

1875: 5 C - Cirkulär

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1875
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.31._HWY