Föremål

Brevkopior, Kopiebok, Brev utgående

Kopiebok. Brev (utgående) 1864 - 1908 Ordnade kronologiskt 1864 - 1871 Gammal registreringssystem: breven kronologiskt ordnade; med register ordnat efter mottagarens namn. Bunden volym är delat med numrerade flikar. Register refererar till flikens nummer, inte brevens. Brevet finns mellan föregående flik och den refererade fliken. T ex registeruppgift: Gustafsson, Gustaf 24, 57 - 59. Sök mellan flik 23 och 24 samt 56 - 59. 1872 - 1908: breven kronologiskt ordnade och numrerade. Register efter mottagarens namn. Register refererar till brevets löpnummer. I varje brev finns även referens till föregående och till följande brev: exempel 339/v69. En bock (v) visar att det följande brevet finns i nästa volym. Se även: Affärshandlingar. Inkommande brev, 1870 - 1908. Om man börjar med inkommande brev, får man därifrån datumet för svaret. Då kan man söka det utgående brevet direkt efter datum. 135 volymer

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Kopiebok
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1864 – 1908

1864-1908

Föremålsnummer LXIV:II:A.w.a._HWY