Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Flottans distinktionstecken

Två svärd med spetsarna nedåt, korslagda över ett ankare, allt av förgyllt silver. Däromkring en lagerkrans av silver. På kransens ena sida graverat: "Ära och Dygd", på den andra "Trohet och Tapperhet".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning tapperhetsmedalj
Kategori Medaljer
Material Silver
Storlek Vikt 16 g, Bredd 58 mm
Teknik Förgyllning
Antal 1
Datering 1789
Tidigare ägare Ägare: Assarsson, Givare: Ramel, Amelia
Inskription Dekor: svärd 2 korslagda, lagda bakom ankare omgivet av lagerkrans, Dekor: ankare lagt över två korslagda svärd, omgivet av lagerkrans, Dekor: lagerkrans omkring ankare och två korslagda svärd, Signatur/Påskrift: Ära och Dygd, Signatur/Påskrift: Trohet och Tapperhet, Signatur/Påskrift: Ära och Dygd, Signatur/Påskrift: Trohet och Tapperhet
Föremålsnummer 1861_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 40:1