Foto: SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Returning from the Hunt

Denna målning är en av Hondius största bevarade målningar. Den monumentala formen i ett jaktmotiv tyder på ett inflytande från Antwerpenkonstnärer som Jan Fyt och Frans Snyders. -*- This is one of Hondius´ larges surviving paintings. The use of monumental format for a hunting scene suggests the influence of contemporary Antwerp artists like Jan Fyt and Frans Snyders.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Genremåleri, Målning
Kategori Måleri, 32. XXXII Tavlor
Material Duk
Storlek Höjd 170 cm, Bredd 260.5 cm
Teknik Oljemålning
Datering 1651
Tillverkningsplats Holland
Tillverkare Hondius, Abraham (Konstnär)
Tidigare ägare Säljare: Bukowski, Henryk
Inskription Signatur/Påskrift: A. D. HONA 1651 (i förgrunden till vänster på den övre stocken)
Föremålsnummer XXXII:B.14._HWY