Föremål

Myrrhen-Berge des leidenden Jesu samt beygefügten Fest- und Zeit-Gebeten...Stockholm, gedruckt bey Jul. G. Matthiae. Im Jahr 1707

Band av karduan

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1707
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Matthiae, Julius Georg (Tryckare), Leibnitz, Johann Jacob (Författare)
Föremålsnummer 110138_SKOBOK