Föremål

Omonterad signetsten för konung av Sverige, huset Holstein-Gottorp, 1751-1818. Adolf Fredrik?

Oval bergkristall med fasettslipad kant, kupig, fasettslipad baksida. Graverat svenskt riksvapen, huset Holstein-Gottorp, krönt med kunglig krona, runt skölden serafimerordens band och tecken.

Storlek
  • 7
  • 9
  • 24
  • 27
Antal 1
Datering 1751 – 1818

1751-1818

Inskription
  • riksvapen,svenskt Holst-Gottorp
  • krona, kunglig
  • band + tecken, Serafimerorden
Föremålsnummer 1094_LRK