Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Elisabeth Aminoff född af Edholm.

Tolv visitkort från Elisabeth Aminoff född af Edholm, hovdam hos H. K. H. Hertiginnan av Westergötland. Första kortet daterat1917, adress (nedre högra hörnet) Strandvägen 43, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1922. Femte kortet daterat 1922, vikt i nedre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1924, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1925, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet. Elfte kortet är utan datum, vikt i nedre vänstra hörnet. Tolfte kortet daterat 1930, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917 – 1930

1917 - 1930

Tidigare ägare Aminoff född af Edholm, Elisabeth
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.20._HWY