Foto: Drejholt, Nils, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

värjklinga, colichmard - Sverige

Av colichemardetyp. Flackslipad, den breda, starka delen 185 mm lång och med etsad ornering (till stor del bortnött). På ena sidan trofégrupp med trekronorsvapen i oval sköld, härovanför en strålande sol. På andra sidan likaledes trofégrupp, vari ett ryttarstandar upptill till vänster med namnchiffer i skrivstil: G A. Härovanför Gudsnamnet Jahve i triangulärt fält, omgivet av strålar.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värjklinga
Kategori Värjor
Storlek Längd 785 mm (klinga)
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 10990_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5160