Föremål

P.M. ...Comes Dn Petrus. Carolus. Brahe. Comes. in. Wisingsborg...Anno. huius saeculi Sexagesimo. quarto...Holmiae, Sveonum...Braheano. Wrangelianoque. Quanta ! nomina ! sangvine. natus...

utan band

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Tillverkare Pundell, Nicolaus (Författare)
Avbildad Brahe, Per Carl
Föremålsnummer 111101_SKOBOK