Föremål

Handtygel

Två remmar av läder i två lager, det undre brunt 180 mm brett, det övre svart 130 mm brett med en stjälkstygnssöm av silver i var sida och tätt fastsydda vita pärlor i 570 mm från fria ändarna. I ena änden är remmarna hopsatta med en 17 mm bred fläta av läder och silvertråd och 360 mm därifårn en 22 mm bred fläta. I andra änden slutar var rem i en ögla fäst i ett spänne av silver (?) på sin egen undersida. På framsidan ovanför spännet en rund läderplatta 30 mm i diameter i två lager, det undre brunt, det övre svart och något mindre med en stjälkstygnssöm och pärlor.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Tygel
Kategori
Tyglar och tömmar
Material
  • Läder
  • Silver
  • Silver
  • Pärlor
Storlek
Längd 1120 mm
Teknik
Broderi
Antal
1
Föremålsnummer
6178_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2942:b
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Remtyg till en turkisk sadel, nemligen hufvudlag, förbygel, ryggstycke och silfvertoffs å hvilken fransningen är borta, samt med perlor på rödt läder. Tid. inv. nr.: 558 Sida: 50 Nr. i föreg. inv.: 558
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Ett Remm Tyg till en Turkisk Sadel bestående af: Hufuvdlag Förbygel Ryggstycke En Silfver DOffs, fullt besatt med Perlor på rödt Läder. Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 558 Sida: 463 Nr. i föreg. inv.: 558
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 betseltyg till en turkisk sadel, sömmadt med silfver och rikt besatt med perlor på svart läder, fodrat med rödt skinn, bestående af följande delar: hufvudlag med 244 perlor, 3:ne söljor af silfver, knappen af en silfvertofs samt en löpare på en virkad silkessnodd. handtygel med 132 perlor, löpare och 2:ne söljjor, de sednare af silfver förbygel med 132 perlor - bristfällig - ländstycke med 121 perlor. Tid. inv. nr.: 2942 Nr. i föreg. inv.: 558 Sida i föreg.inv.: 51
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Remtyg till en turkisk sadel af hufvudlag, förbögel, ryggstycke, silfvertoffs med perlor på rödt läder. Tid. inv. nr.: 558 Sida: 70 Nr. i föreg. inv.: 558
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Remtyg till en Turkisk Sadel bestående af: Hufvudlag förbygel Ryggstycke 1 st Silfwer doffs fullt besatt med pärlor på rött läder Tid. inv. nr.: 558 Sida: 79 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
Remtyg till en Turkisk Sadel, af hufvudlag, förbögel, ryggstycke, silfvertoffs med perlor på rödt läder Tid. inv. nr.: 558 Sida: 48 Nr. i föreg. inv.: 558