Föremål

...Zwölf Andachten, über etliche hertzbewegliche Wort unsers... Herrn Jesu... Zum andern mal auffgelegt, mit... Anmerckungen... neben noch zweyen hinzugethanen Tractätlein... Nürnberg, gedruckt und verlegt bey Wolffgang Endtern. Anno 1648

Karduanband m. guldtr. dekor, rygg och pärmens hörn och mitt. Verktyg: småst. Pärmfyllnad: trä. Guldsnitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 12:o
Datering 1648, 1600 (1648; 1600 (bandets tillverkning); 1648 (tryckår))
Tillverkningsplats Nürnberg
Tillverkare Endter, Wolfgang (Förläggare), Wülffer, Daniel (Författare)
Föremålsnummer 109301_SKOBOK