Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sabel, klingan möjligen Persien, ej ursprungligen samhörande; fästet Polen 1600-tal.

Fäste av stål, med handbygel och höga styrskenor. Kappa plan, framtill utdragen till en spets, baktill övergående i en symmetriskt konturerad ryggskena nående till bakre parerstången. Ryggskenan fäst vid kaveln med tre nitar. Handbygel anslutande till, men ej intappad i kappans framsida, nederdel böjd som rätvinkligt övergår i den raka främre parerstången, bakre parerstången likaledes rak och med vidgad ytterände. Kryss breddat med avsmalnande uppåt- och nedåt utdragna styrskenor (sammanlagd längd 84 mm). Fästet i sin helhet ornerat med inslagna linjeornament i silver, ryggskena, bakre parerstång och kryss i form av symmetriska rankor, de på handbygelns utsida i form av en bård av rombiska rutor och punkter. Utmed kanterna på handbygel, parerstänger och styrskenor raka linjeornarnent. Kavel med tolv tvärställda räfflor och klädd med hajskinn, vid mittpartiet en genomgående nit, på vardera sidan med ett stort runt nithuvud. Klinga (enl.inv.1867 indisk) böjd, eneggad med tvåeggat spetsparti, ryggen plan. Starka delen på båda sidor med delvis förgylld dels etsad, dels finpunsad något otydlig orientalisk ornamentik jämte inskriptioner. I översättning lyder de senare bl.a. "vi ordnade åt Er en klar seger". Dessutom tillverkarens namn: "Mohammed almessri". Från starka delen till spetsen en bred grund hålkäl anslutande till ryggen.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Sabel
Kategori Sablar
Material Stål, Silver, Hajskinn
Storlek Längd 807 mm (klinga)
Teknik Förgyllning, Etsning, Inslagning, Påslagning
Antal 1
Datering 1600 (1600-tal (?))
Tillverkningsplats Iran, Polen, Ungern
Tillverkare Misri, Mohammed al (Tillverkare)
Tidigare ägare Ägare: Hyltén-Cavallius, Gunnar Olof, Givare: Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 7230_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 4602