Föremål

Katalog 36

Kunstgeschichte und verwandte Gebiete. Omslag, 112 s. 1 vol. 8:0 Band av rödbrunt pressat papper

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Tillverkningsplats
Tillverkare Karl & Faber (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:A.c.06._HWY