Föremål

Quod Ter Sanctum Et Unice Adorandum Numen Deus Ter. Opt.Maximus...In auspiciis...Dn Caroli Gustavi Wrangelii...Interprete...Dn. Johanne Michaelis...invitat Fridericus Geerdesius...Gryphiswaldiae, typis Matthaei Doischeri MDCLXXI

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1671
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Doischer, Matthaeus (Tryckare), Michaelis, Johann (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111073_SKOBOK