Föremål

Von Ostindien nach dem heiligen Lande

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Von Ostindien nach dem heiligen Lande
Kategori Reselitteratur, 63. LXIII Bibliotek
Datering 1903
Tillverkare Lauzemis, Martin Benjamin (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:N.b.21._HWY