Föremål

Guldmedalj, Sveriges militära idrottsförbund.

Krönt guldmedalj. Åtsida: Gustav V, halsbild, profil v, signerad på avsnittet: "CARELL". Omskrift "GUSTAF V SVERIGES KONUNG". Frånsida: Lilla riksvapnet, globen omgiven av lagerkrans, omskrift graverad text: "H M KONUNGEN", ovanför bandet stamplar: S&CO, St Erik, S 8, tre kronor, 18 k (Sporrong & CO, Stockholm 1944). Igenom äpplet draget en bandring.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Förtjänstmedalj
Kategori Medaljer
Storlek Vikt 30 g (med band)
Antal 1
Datering 1944 (1944-11-24)
Tillverkare Lindberg, Erik Johan (Tillverkare), Sveriges Militära Idrottsförbund (Utgivare)
Tidigare ägare Givare: Gustaf V av Sverige, Ägare: Gustaf V av Sverige
Inskription Signatur/Påskrift: Sveriges militära idrottsförbund, Signatur/Påskrift: H M Konungen, Signatur/Påskrift: Sveriges militära idrottsförbund, Signatur/Påskrift: H M Konungen
Föremålsnummer 1639_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 51:395