Föremål

Guldmedalj, Sveriges militära idrottsförbund.

Krönt guldmedalj. Åtsida: Gustav V, halsbild, profil v, signerad på avsnittet: "CARELL". Omskrift "GUSTAF V SVERIGES KONUNG". Frånsida: Lilla riksvapnet, globen omgiven av lagerkrans, omskrift graverad text: "H M KONUNGEN", ovanför bandet stamplar: S&CO, St Erik, S 8, tre kronor, 18 k (Sporrong & CO, Stockholm 1944). Igenom äpplet draget en bandring.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Förtjänstmedalj
Kategori
Medaljer
Storlek
  • Diameter 33 mm
  • Höjd 49 mm
  • Vikt 30 g (med band)
Antal
1
Datering
1944

1944-11-24

Tillverkare
Tidigare ägare
Inskription
  • Signatur/Påskrift: Sveriges militära idrottsförbund
  • Signatur/Påskrift: H M Konungen
  • Signatur/Påskrift: Sveriges militära idrottsförbund
  • Signatur/Påskrift: H M Konungen
Föremålsnummer
1639_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 51:395
Litteratur
Minnesutställning över Konung Gustaf V anordnad av Kungl. Livrustkammaren nov. 1951- jan.1952, Gustav V, katalog: b: 37: 44
Relaterat föremål
  • Samhör med: 1640_LRK (Samhörande med band nr 1640, etui nr 1641.)
  • Samhör med: 1641_LRK