Föremål

Grekernas och romarnas mytologi

Med ständig hänvisning till den bildade konstens framställningar, för skolor och själfstudium utarbetad. Öfversättning från andra tyska upplagan af Franz von Schéele. Med 80 afbildningar i träsnitt. VII, 260 s. [16] pl. 1 vol. 8:0. Band av brun sidenpressad klot. Originalpärm.

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1881
Tillverkningsplats
Tillverkare Seemann, Otto (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.d.05._HWY