Foto: SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

S. k. patentbläckhorn

I form av en diagonalt stympad kub, framsidan avsneddad mellan undersidans framkant och baksidans överkant, mellan vardera av de nyssnämnda kanterna och framsidan en tvärgående kälformig fördjupning (för pennskaft); i framsidan en låg vid hals med rakt utstående mynningskant. I halsen en lös tratt, kring övre kanten ett rakt utstående brätte med uppviken ytterkant (röret reglerande bläckståndet i hornet). Baksidan och undersidan kunna användas i stället för varandra, så att undersidan blir baksida och baksidan blir undersida. Tyskt patent efter förebild av Gardners amerikanska patent. Tillhört inventarierna på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, privata kontor, inrymt i Hamngatan 4, Stockholm, 1921 - 1930.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Bläckhorn
Kategori
  • Horn
  • 02. II Kontorets inventarier
Material Glas
Storlek
  • Höjd 6 cm
  • Bredd 6 cm
Teknik Gjutet
Datering 1880 – 1899

1800-talets slut

Tillverkningsplats Tyskland
Föremålsnummer II:VI:B.b.01._HWY