Föremål

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des arts et des métiers, par une societé de gens de lettres

(Tome 1-7:) Mis en ordre & publié par M. Diderot...; & quant à la partie mathématique, par M. d'Alembert ...(Tome 8-17:) Mis en ordre et publié par Mrxxx Tome 1-17. (Vignetter och initialer i träsnitt. Titelplansch i kopparstick i tome 1: dessiné par C. N. Cochin fils. Gravé par B. L. Prévost.) 1-7: A Paris, ches Briasson, David l'aîné, Le Breton, Imprimeur ordinaire du Roy, durand. 1751-1758. 8-17: A Neufchastel, chez Samuel faulche & compagnie, Libraires & Imprimerus. 1765. Tryckt på handgjort papper med olika vattenstämplar. 1. (A). (6), LII, 714 (skall vara 914) s. (1) pl. 2. B-Cez. (4), IV, 871, (1) s. 3. Ch-Cons. (4), XVI, 905 s. 4. Cons-Diz. (4), II, 1098 s. 5. Do-Esy. (4), XVIII, 1011 s. (Felnumrering har ägt rum mellan s. 633-649, så att bladen folierats istället för paginerats.) 6. Et-Fn. (4), VIII, 928 s. 7. Fo-Gy. (4), XIV, 1025 s. (Felnumrering har ägt rum mellan s. 233-249, så att bladen mellan nr 233-247 folierats och nio blad från och med 248 märkts 248, 1-248, 9 istället för den vanliga pagineringen. Sidnumren 451-454 är upprepade två gånger, istället saknas sidnumren 459-462. Sidnumren 575-578 är upprepade två gånger. Sidnumren 551-554 saknas.) 8. H-It. (2), II, 936 s. (1) tabell. 9. Ju- Mam. (4), 956 s. (Sidnumren 781 och 782 överhoppade.) 10. Mam-My. (2), 927 s. (Sidnumren 65 och 66 upprepade två gånger. Istället för 329 står 331. Sidnumren 337 och 338 upprepade två gånger, istället saknas sidnumren 335 och 336.) 11. N-Pari. (2), 936 s. (Sidnumren 829-836 upprepade två gånger.) 12. Parl-Pol. (2), 965 s. 13. Pom-Regg. (2), 914 s. 34 tabeller. 14. Reggi-Sem. (2), 949 s. 15. Sen-Tch. (2), 950 s. 16. Te-Venerie. (2), 962 s. 17. Venerien-Z. (2), 890 s. (Sidnumren 839-848 överhoppade.)

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1751 – 1758

1751-1758, 1765

Tillverkningsplats
Tillverkare Diderot, Denis (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:B.a.03._HWY