Föremål

band LC

Av sidenmoaré, till hälften blått, till hälften gult. Kortändarna fållade.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Medaljband
Kategori Medaljband
Material Sidenmoaré
Storlek Längd 680 mm, Bredd 50 mm
Antal 1
Tidigare ägare Ägare: Carl av Sverige
Föremålsnummer 2409_LRK