Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ingrid Essén, f. Bratt.

Tre visitkort från Ingrid Essén, f. Bratt. Första kortet daterat 10.06.1915 samt sorgkant. Överlämnat i samband med guldbröllop, 1915. Andra kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1916

1915 - 1916

Tidigare ägare Essén, f. Bratt, Ingrid
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.269._HWY